Angiogeneza – proces tworzenia naczyń włosowatych.

Hemoglobinuria – choroba polegająca na przedostawaniu się erytrocytów do moczu.

Hipertermia – stan podwyższonej temperatury ciała, spowodowany czynnikami zewnętrznymi.

Wodobrzusze (puchlina brzuszna) – nadmierne gromadzenie się płynu surowiczego w jamie brzusznej.