Choroba transatlantycka występuje u osób, które przekroczyły co najmniej 3 strefy czasowe podróżując samolotem. Jest związana z rozregulowaniem zegara biologicznego – rytm biologiczny organizmu nie zgadza się z bodźcami dostarczanymi przez otoczenie (światło – ciemność, temperatura powietrza).… Czytaj dalej »


Hemoglobina jest metaloproteiną oraz barwnikiem krwi. Stanowi 95% suchej masy krwinek czerwonych, a jej zadaniem jest przenoszenie tlenu. Jest związkiem słabo rozpuszczalnym w wodzie, za to dosyć dobrze rozpuszcza się w słabych zasadach.… Czytaj dalej »


Hemoglobina glikowana (HbA1c) jest jednym z markerów cukrzycy – pomaga w kontrolowaniu prawidłowego poziomu cukru we krwi, co jest szczególnie istotne podczas leczenia cukrzycy. Badanie poziomu HbA1c pokazuje jak kształtowało się średnie stężenie glukozy we krwi w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Hemoglobina glikowana powstaje w wyniku nieenzymatycznej glikacji aminokwasów w białkowej części hemoglobiny.… Czytaj dalej »


Neuropeptyty to peptydy pełniące funkcję mediatorów w działaniu układu nerwowego. Są zbudowane z kilku do kilkudziesięciu aminokwasów w zależności od ich rodzaju. Neuropeptydy są uwalniane z zakończeń nerwowych i oddziałują na receptory w błonie komórkowej. Proces ten nosi nazwę transmisja peptydergiczna. … Czytaj dalej »


Moczówka prosta, inaczej nazywana moczówką podwzgórzowo-przysadkową jest chorobą polegającą na oddawaniu przez chorego zbyt dużych ilości moczu, powodując odwodnienie organizmu. Osoba chora na moczówkę prostą musi przyjmować odpowiednio dużą ilość płynów aby zapobiec odwodnieniu organizmu.… Czytaj dalej »


Niedodma płuc (nazywana również zapadnięciem) to utrata objętości płuca, spowodowana nieprawidłowym rozprężaniem przestrzeni powietrznych w płucu. Jej skutkiem jest przetaczanie z tętnic płucnych do żył zbyt nisko utlenowanej krwi. Niedodma prowadzi do hipoksji, perfuzji oraz zaburzeń równowagi wentylacji płuc.… Czytaj dalej »


Białko Bence-Jonesa jest nieprawidłowym białkiem występującym w krwi i moczu. Jego obecność stwierdza się u chorych na szpiczaka mnogiego oraz makroglobulinemię Waldenstorma. Wyniki badań labolatoryjnych białka Bence-Jonesa często interpretuje się jako badanie markera nowotworowego. Przyczyną takiej interpretacji jest fakt, że występuje ono u 2/3 pacjentów chorych na szpiczaka mnogiego. Nazwa białka Bence-Jonesa pochodzi od angielskiego… Czytaj dalej »


Karboksyhemoglobina (HbCO) to połączenie hemoglobiny (Hb) z tlenkiem węgla II (CO), potocznie nazywanym czadem. Powinowactwo hemoglobiny do tlenku węgla II oraz szybkość reakcji jest około 200 razy większe niż do tlenu. Z tego powodu dość często dochodzi do zatruć, a nawet zgonów, ponieważ tlenek węgla blokuje przyłączanie tlenu do hemoglobiny. Nawet przy niewielkim stężeniu tlenku węgla… Czytaj dalej »


Glukozuria jest rodzajem cukromoczu. Jest to choroba polegająca na obecności glukozy w moczu. Wyróżnia się jeszcze jeden rodzaj cukromoczu, jakim jest melituria, która polega na obecności w moczu cukru innego niż glukoza. Wyróżnia się następujące rodzaje meliturii:… Czytaj dalej »


Alfa amylaza to enzym, którego działanie polega na hydrolizie wielocukrów należących do grupy α-glukenów (amylozy, amylopektyny) do maltoz. W momencie, gdy alfa-amylaza zbliża się do rozgałęzienia cząsteczki cukrowca powstają dekstryny graniczne, które rozkładają wiązania α-1,4-glikozydowe, co kończy proces hydrolizy. Alfa amylaza jest aktywna w stosunku do wiązań α-1,4-glikozydowych, natomiast nie jest aktywna w stosunku do wiązań… Czytaj dalej »