Hemoglobina jest metaloproteiną oraz barwnikiem krwi. Stanowi 95% suchej masy krwinek czerwonych, a jej zadaniem jest przenoszenie tlenu. Jest związkiem słabo rozpuszczalnym w wodzie, za to dosyć dobrze rozpuszcza się w słabych zasadach.

Budowa hemoglobiny

Hemoglobina jest zbudowana z czterech łańcuchów polipeptydowych – dwóch łańcuchów alfa i dwóch beta. Do każdego łańcucha przyłączony jest wiązaniem koordynacyjnym barwnik – hem. Hem zbudowany jest z protoporfiryny IX i dwuwartościowego atomu żelaza.

Niedobór hemoglobiny

Prawidłowa norma dla hemoglobiny wynosi 11-15g/dl dla kobiet i 12-17g/dl dla mężczyzn.
O niedokrwistości mówimy, gdy stężenie hemoglobiny we krwi obniży się poniżej wartości uważanych za normę dla danej płci i wieku.

Niedokrwistości możemy podzielić ze względu na przyczynę powstania anemii:

  • nieprawidłowości w syntezie hemoglobiny i erytrocytów
  • patologiczny rozpad krwinek czerwonych (zespoły hemolityczne)
  • nadmierny ubytek krwi

Wyróżniamy także niedokrwistości spowodowane niedoborem:

  • żelaza (mikrocytowe)
  • kwasu foliowego i witaminy B12 (makrocytowe)
  • anemie aplastyczne
  • hemolityczne (normocytowe).

Karboksyhemoglobina

Karboksyhemoglobina jest to hemoglobina połączona z tlenkiem węgla II (CO).Powinowactwo hemoglobiny do tlenku węgla II jest dużo większe niż do tlenu. Z tego powodu dość często dochodzi do zatruć, a nawet zgonów, ponieważ karboksyhemoglobina blokuje przyłączanie tlenu. Przy 20% stężeniu karboksyhemoglobiny we krwi pojawiają się objawy zatrucia. Przy stężeniu 60% dochodzi do utraty przytomności, a przy stężeniu ok. 80% dochodzi do zgonu. Nasilenie objawów zależy od stężenia tlenku węgla w powietrzu oraz od długości czasu ekspozycji na ten czynnik ryzyka. Osoby, które uległy zatruciu należy umieścić w komorach hiperbarycznych. Połączenie hemoglobiny z tlenkiem węgla ulega rozpadowi w środowisku o wysokim ciśnieniu tlenu.
Prawidłowo karboksyhemoglobina stanowi 3% hemoglobiny dostępnej we krwi.

Podziel się:
[Głosów:10    Średnia:4.8/5]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *