Glukozuria jest rodzajem cukromoczu. Jest to choroba polegająca na obecności glukozy w moczu. Wyróżnia się jeszcze jeden rodzaj cukromoczu, jakim jest melituria, która polega na obecności w moczu cukru innego niż glukoza. Wyróżnia się następujące rodzaje meliturii:

 • galaktozuria – obecność galaktozy w moczu
 • laktozuria – obecność laktozy w moczu
 • fruktoruzia – obecność fruktozy w moczu
 • pentozuria – obecność w moczu cukrów z grupy pentoz takich, jak ksyloza, ksyluloza, ryboza oraz rybuloza

Glukoza w moczu – przyczyny występowania

Glukozuria może być spowodowana przekroczeniem w osoczu poziomu glukozy, który nerki są w stanie resorbować. W związku z tym pewna jej ilość dostaje się do moczu ostatecznego. Prawidłowy poziom glikemii (stężenie glukozy we krwi) na czczo wynosi do 100mg/dl, natomiast prawidłowy próg nerkowy glikemii to 150 – 180mg/dl. W związku z tym nawet w przypadku nieprawidłowej glikemii na czczo (100 – 125mg/dl) glukozuria nie powinna występować. Wyjątek stanowią kobiety w ciąży, w których przypadku próg nerkowy glikemii wynosi do 150mg/dl, w związku z czym może u nich występować glukozuria fizjologiczna. Wyjątkiem jest cukrzycowa choroba nerek, w przypadku której próg nerkowy glikemii wynosi 300mg/dl – w takim przypadku pomimo hiperglikemii nie stwierdza się cukromoczu.

Kolejną przyczyną glukozurii może być uszkodzenie kanalików proksymalnych nerek. W takim przypadku glukoza w moczu pojawia się nawet pomimo prawidłowej glikemii. Z uwagi na jego przyczynę (zaburzenia pracy nerek) stan ten nazywany jest glukozurią nerkową.

Przyczyną glukozurii może być również guz przysadki mózgowej, a także działanie niektórych leków czy hormonów.

Diagnozowanie glukozurii

Glukozuria jest wykrywana za pomocą pasków testowych, opierających się na reakcji enzymatycznej, które posiadają próg czułości na poziomie 100mg/dl. Reakcja ta zachodzi pomiędzy glukozą a oksydazą glukozową, gdzie glukoza utlenia się do kwasu glukonowego. Przy okazji zachodzenia reakcji utleniania powstaje nadtlenek wodoru, którego obecność powoduje zmianę barwy paska testowego. Otrzymaną barwę paska porównuje się ze skalą barw umieszczoną na jego opakowaniu.

Innym sposobem na diagnozowanie glukozy w moczu jest użycie analizatora moczu. Jest to specjalistyczne urządzenie, w którym umieszcza się pasek testowy z próbką moczu i dokonuje odczytu jego parametrów.

Rodzaje glukozurii

Wyróżnia się trzy rodzaje glukozurii:

 • Glukozuria łagodna
  • Typu A – obecność glukozy w moczu spowodowana obniżeniem maksymalnej resorpcji glukozy oraz obniżeniem progu nerkowego
  • Typu B – obecność glukozy w moczu spowodowana obniżonym progiem nerkowym
  • Typu C – obecność glukozy w moczu spowodowana całkowitym brakiem resorpcji glukowy
 • Glukozuria w przebiegu cukrzycy
 • Glukozuria w przebiegu dysfunkcji kanalików nerkowych (zespół Fanconiego).

Leczenie glukozurii

Glukozuria sama w sobie nie wymaga leczenia, natomiast glukoza w moczu może  być objawem cukrzycy, która już wymaga leczenia specjalistycznego.

Podziel się:
[Głosów:10    Średnia:4.8/5]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *