Ryzyko nowotworu płuc jest inne u każdego człowieka: zależy od płci, obciążeń genetycznych oraz występowania lub braku występowania dodatkowych czynników zwiększających to niebezpieczeństwo. 

Palenie tytoniu

Pisząc o czynnikach ryzyka raka płuc, zawsze na pierwszym miejscu należy wymienić papierosy i inne wyroby tytoniowe. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat powstało wiele publikacji naukowych, dobitnie udowadniających związek raka płuc i innych chorób nowotworowych z paleniem tytoniu. Dym papierosowy zawiera ponad 7000 substancji chemicznych, w tym przynajmniej 69 o właściwościach kancerogennych.

Warto przy tym zaznaczyć, że nie ma bezpiecznych wyrobów tytoniowych. Udowodniono związek pomiędzy paleniem fajki oraz cygara a rakiem płuc. Praca  „The Association Between Marijuana Smoking and Lung Cancer: A systemic review” z 2006 roku, wskazuje na związek pomiędzy paleniem marihuany a częstotliwością występowania raka płuc. Natomiast, jak dotąd, brakuje wiarygodnych i potwierdzonych badań, stwierdzających bezpieczeństwo (lub jego brak) palenia e-papierosów.

Nie tylko czynne palenie tytoniu powoduje raka. Przebywanie w towarzystwie osób palących sprowadza się do tzw. palenia biernego, czyli mimowolnego wdychania dymu papierosowego, który jest równie szkodliwy dla samego palacza, jak i dla osób w jego bezpośrednim otoczeniu.

Pozostałe czynniki ryzyka

Chociaż palenie tytoniu stawia się na pierwszym miejscu, nie oznacza to, że osoby niepalące nie są także narażone na rozwój raka płuc. Do czynników ryzyka należą również:

  • Ekspozycja na azbest,
  • Ekspozycja na radon,
  • Wdychanie szkodliwych związków chemicznych: arszenik, beryl, polichlorek winylu, nikiel, produkty przemiany węgla kamiennego, gaz musztardowy,
  • Przebywanie w pobliżu radioaktywnych złóż uranu,
  • Długotrwała radioterapia klatki piersiowej,
  • Długotrwała ekspozycja na smog,
  • Predyspozycje genetyczne,
  • Wiek.

Choroby zwiększające ryzyko raka płuc

Nie tylko wystawienie na szkodliwe czynniki zewnętrzne może przyczynić się do rozwoju nowotworu. Chociaż rak płuc częściej dotyka mężczyzn, szczególnie narażone na ten nowotwór są kobiety cierpiące na raka piersi, które wcześniej poddano radioterapii. Istnieje również związek pomiędzy rakiem płuc a dawką napromieniowania podczas leczenia choroby Hodgkina (ziarnicy złośliwej), ponadto ryzyko to zwiększa się nawet dwukrotnie u osób, które wcześniej przebyły inne choroby płuc.

Więcej na temat raka płuc na http://bolprzebijajacy.pl/strona-glowna-pacjenta/choroba-nowotworowa/rak-pluc/

Podziel się:
[Głosów:0    Średnia:0/5]