Objawy oponowe to grupa objawów neurologicznych, występujących na skutek podrażnienia opon mózgowo-rdzeniowych, do którego może dojść wskutek neuroinfekcji, urazów mechanicznych, nowotworu mózgu lub opon, krwotoku podpajęczynówkowego czy też rozległego udaru sąsiadującego ze zbiornikami płynowymi w ośrodkowym układzie nerwowym. Występują najczęściej podczas zapalenia mózgu czy opon mózgowo-rdzeniowych. Podziel się:… Czytaj dalej »


Objaw Flataua – objaw z grupy objawów oponowych, który może być dodatni w przypadku zwiększonego ciśnienia śródczaszkowego lub zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Rozróżnia się dwa rodzaje objawu Flataua.  Podziel się:… Czytaj dalej »


Objaw Brudzińskiego – objaw z grupy objawów oponowych, polegający na samoistnym zginaniu kończyn dolnych w stawie biodrowym i kolanowym. W takim przypadku mówi się, że objaw Brudzińskiego jest dodatni. Rodzaje objawu Brudzińskiego Wyróżnia się trzy rodzaje objawu Brudzińskiego: objaw Brudzińskiego karkowy – pojawia się gdy biernie zginamy kark pacjenta i pochylamy go w stronę klatki piersiowej,… Czytaj dalej »


Objaw Kerniga – objaw z grupy objawów oponowych, występujący u 5% osób dorosłych z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych.  Podziel się:… Czytaj dalej »


Neuropeptyd Y jest jednym z rodzajów neuropeptydów, odpowiedzialny za stymulowanie łaknienia. Zbudowany jest 36 resztek aminokwasowych. Neuropeptydy są istotnym elementem układu nerwowego, ponieważ pełnią w nim rolę mediatorów.  Podziel się:… Czytaj dalej »


Neuropeptyty to peptydy pełniące funkcję mediatorów w działaniu układu nerwowego. Są zbudowane z kilku do kilkudziesięciu aminokwasów w zależności od ich rodzaju. Neuropeptydy są uwalniane z zakończeń nerwowych i oddziałują na receptory w błonie komórkowej. Proces ten nosi nazwę transmisja peptydergiczna.  Podziel się:… Czytaj dalej »