Chymozyna (inaczej: rennina, podpuszczka) – enzym trawienny trawiący białko mleka. Chymozyna przekształca kazeinogen, który występuje w mleku w parakazainę, która jest związkiem nierozpuszczalnym. Chymozyna wykorzystywana jest w mleczarstwie do produkcji serów podpuszczkowych. W największych ilościach występuje w śluzówce żołądka cielęcego. U ludzi występuje w żołądku u niemowląt, a następnie zanika u dzieci w wieku około 3 lat. Podziel… Czytaj dalej »


Mieloperoksydaza jest enzymem zaliczanym do grupy peroksydaz, zawierającym hem. Jest czynnikiem bakteriobójczym neutrofili, uwalnianym w czasie reakcji zapalnych. Ilość tego enzymu dochodzi do 5% suchej masy granulocytów obojętnochłonnych. Mechanizm działania Mieloperoksydaza powoduje utlenianie jonów chlorkowych do podchlorynu, który działa bakteriobójczo. Zaburza funkcje komórek bakteryjnych poprzez reakcje z enzymami niezbędnymi do funkcjonowania bakterii, np. syntazą ATP.… Czytaj dalej »


Alfa amylaza to enzym, którego działanie polega na hydrolizie wielocukrów należących do grupy α-glukenów (amylozy, amylopektyny) do maltoz. W momencie, gdy alfa-amylaza zbliża się do rozgałęzienia cząsteczki cukrowca powstają dekstryny graniczne, które rozkładają wiązania α-1,4-glikozydowe, co kończy proces hydrolizy. Alfa amylaza jest aktywna w stosunku do wiązań α-1,4-glikozydowych, natomiast nie jest aktywna w stosunku do wiązań… Czytaj dalej »