Glukozuria nerkowa to jeden z rodzajów glukozurii. Nazywana jest również glukozurią łagodną i dzieli się na następujące typy: Typ A – obniżenie maksymalnej resorpcji glukozy oraz obniżenie progu nerkowego Typ B – obniżony próg nerkowy Typ C – brak resorpcji glukozy. Podziel się:… Czytaj dalej »


Zespół Barttera jest tubulopatią spowodowaną wrodzoną niewydolnością cewek nerkowych. W jego wyniku w ramieniu wstępującym pętli nefronu dochodzi do zaburzonego wchłaniania jonów sodu i potasu. W związku z tym nadmierna ilość jonów potasu jest wydalana wraz z moczem (hiperkaliuria). Prowadzi to do względnej hipowolemii, a wtórnie zostaje pobudzony układ renina-angiotensyna-aldosteron. Podziel się:… Czytaj dalej »


Przełom nadnerczowy to zespół objawów klinicznych, spowodowany nagłym brakiem kortyzolu. Jest to stan zagrożenia życia, dlatego w razie jego wystąpienia konieczne jest natychmiastowe rozpoznanie i leczenie farmakologiczne.  Podziel się:… Czytaj dalej »


Moczówka prosta, inaczej nazywana moczówką podwzgórzowo-przysadkową jest chorobą polegającą na oddawaniu przez chorego zbyt dużych ilości moczu, powodując odwodnienie organizmu. Osoba chora na moczówkę prostą musi przyjmować odpowiednio dużą ilość płynów aby zapobiec odwodnieniu organizmu. Podziel się:… Czytaj dalej »


Glukozuria jest rodzajem cukromoczu. Jest to choroba polegająca na obecności glukozy w moczu. Wyróżnia się jeszcze jeden rodzaj cukromoczu, jakim jest melituria, która polega na obecności w moczu cukru innego niż glukoza. Wyróżnia się następujące rodzaje meliturii: Podziel się:… Czytaj dalej »