Struktura molekularna alfa amylazy

Struktura molekularna alfa amylazy – enzym proteinowy hydrolizujący wielocukry

Alfa amylaza to enzym, którego działanie polega na hydrolizie wielocukrów należących do grupy α-glukenów (amylozy, amylopektyny) do maltoz. W momencie, gdy alfa-amylaza zbliża się do rozgałęzienia cząsteczki cukrowca powstają dekstryny graniczne, które rozkładają wiązania α-1,4-glikozydowe, co kończy proces hydrolizy. Alfa amylaza jest aktywna w stosunku do wiązań α-1,4-glikozydowych, natomiast nie jest aktywna w stosunku do wiązań α-1,6-glikozydowych.

Za stabilizację alfa amylazy odpowiadają jony wapnia, znajdujące się w centrum katalitycznym cząsteczki (te same jony wapnia odpowiadają również za aktywną konformację). Aby zahamować aktywność alfa amylazy konieczne jest związanie jonów wapnia z odpowiednią substancją, jak werseniany, szczawiany, cytryniany lub fluorki.

Występowanie alfa amylazy

Alfa amylaza występuje we wszystkich tkankach, jednak jej największe stężenie stwierdza się w trzustce, śliniankach, wątrobie, nerkach, płucach, śledzionie, mięśniach szkieletowych, sercu i mózgu. W pozostałych tkankach enzym ten występuje jedynie w śladowych ilościach. Największe stężenie alfa amylazy wykazują sok trzustkowy, ślina, surowica, mocz (kolejność przedstawiona od największej aktywności enzymu do najmniejszej).

Choroby związane z alfa amylazą

W diagnostyce chorób związanych z alfa amylazą największe znaczenie ma trzustka i związane z nią izoenzymy trzustkowe. Wzrost lub spadek aktywności alfa amylazy w surowicy i w moczu może być powodem wielu chorób. Prawidłowa ilość alfa amylazy w surowicy to 10-53U/L, natomiast w moczu <190U/L. W przypadku, gdy ilość tego enzymu nie mieści się w normie, mogą występować następujące choroby:

  • Ostre zapalenie trzustki – objawia się nagłym i szybkim wzrostem aktywności alfa amylazy. Po pierwszych 20 godzinach od pierwszych objawów osiągany jest maksymalny wskaźnik aktywności, po czym po 4-10 dniach jego wartość się normalizuje. Warto zaznaczyć, że szybkość wzrostu aktywności alfa amylazy w moczu jest inna od szybkości wzrostu w surowicy – wzrost aktywności w moczu jest opóźniony o 6-10 godzin w stosunku do wzrostu we krwi.
  • Wzrost aktywności alfa amylazy w surowicy i w moczu wraz z towarzyszącym mu wzrostem aktywności lipazy w surowicy może być objawami: ostrego brzucha, zatkania przewodu trzustkowego, zatkania przewodu żółciowego wspólnego, urazu trzustki, zaostrzenia przewlekłego zapalenia trzustki.
  • Wzrost aktywności alfa amylazy w surowicy i w moczu bez wzrostu aktywności lipazy może być objawem: zapalenia ślinianek lub przewodów śliniankowych, choroby jajników lub jąder, nowotworu (w przypadku wydzielania alfa amylazy w miejscu, w którym normalnie nie jest wydzielana).
  • Wzrost aktywności alfa amylazy w surowicy oraz spadek jej aktywności w moczu może być objawem: niewydolności nerek lub makroamylazemi.
  • Spadek aktywności alfa amylazy w surowicy i w moczu może być objawem: przewlekłego zapalenia trzustki, mukowiscydozy,  przewlekłej choroby wątroby oraz zatrucia barbituranami.
Podziel się:
[Głosów:10    Średnia:4.8/5]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *