Akrocyjanoza jest to przepełnienie żył i naczyń włosowatych krwią żylną, które jest niegroźnym procesem naczynioruchowym. Charakterystyczne dla akrocyjanozy jest przewlekłe zaczerwienie palców (często o sinawym kolorze), które nasila się przy ekspozycji na zimno. U chorych naczynia tracą swoją elastyczność – proces aktywnego skurczu oraz rozkurczu naczyń jest zaburzony. Powoduje to wolniejszy przepływ krwi w naczyniach krwionośnych. W większości przypadków arteriole skórne są stale w skurczu.

Charakterystycznymi cechami choroby są: sine zabarwienie dystalnych części kończyn oraz ich zwiększona potliwość.

Postacie akrocyjanozy

Wyróżnia się 2 postacie akrocyjanozy:

  • akrocyjanoza pierwotna – występuje samoistnie, nie jest powiązana z innymi jednostkami chorobowymi,
  • akrocyjanoza wtórna – występuje w chorobach z nadmierną lepkością krwi, takich jak nadkrwistość prawdziwa i trombocytoza (nadpłytkowość), a także przy zwiększonym ucisku na naczynia żylne i jako powikłanie odmrożeń.

Różnicowanie akrocyjanozy z innymi jednostkami chorobowymi

Akrocyjanoza musi być różnicowana z sinicą, która powstaje w wyniku niedotlenienie przy zaburzeniach ze strony układu oddechowego oraz sercowo-naczyniowego. Akrocyjanoza różni się od choroby Raynauda brakiem bólu chorobowo zmienionych miejsc (choć może występować ich dyskomfort w niskich temperaturach) oraz brakiem 3 charakterystycznych faz: zblednięcia, zasinienia i czynnego przekrwienia.

Rozpoznanie akrocyjanozy

Rozpoznanie choroby jest ustalane przez lekarza na podstawie dokładnie zebranego wywiadu i zbadania chorego. Czasem konieczne są dodatkowe badania diagnostyczne, aby potwierdzić rozpoznanie. Takimi badaniami są: morfologia krwi obwodowej, kapilaroskopia oraz gazometria krwi tętniczej.

Leczenie akrocyjanozy

Akrocyjanoza nie jest groźną chorobą. W przypadku postaci pierwotnych choroby jest to defekt kosmetyczny, który nie musi być leczony. W postaciach wtórnych choroby zalecane jest leczenie przyczyny akrocyjanozy, w wyniku leczenia dochodzi do złagodzenia objawów choroby. Chorym zalecane jest unikanie przebywania w niskich temperaturach, ponieważ zimno nasila objawy choroby.

Źródło: Interna Szczeklika

Podziel się:
[Głosów:1    Średnia:5/5]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *