Niedodma płuc (zapadnięcie)

Niedodma prawego płuca
Niedodma prawego płuca (źródło: https://commons.wikimedia.org)

Niedodma płuc (nazywana również zapadnięciem) to utrata objętości płuca, spowodowana nieprawidłowym rozprężaniem przestrzeni powietrznych w płucu. Jej skutkiem jest przetaczanie z tętnic płucnych do żył zbyt nisko utlenowanej krwi. Niedodma prowadzi do hipoksji, perfuzji oraz zaburzeń równowagi wentylacji płuc.

Czytaj dalej Niedodma płuc (zapadnięcie)

Białko Bence-Jonesa

Białko Bence-Jonesa jest nieprawidłowym białkiem występującym w krwi i moczu. Jego obecność stwierdza się u chorych na szpiczaka mnogiego oraz makroglobulinemię Waldenstorma. Wyniki badań labolatoryjnych białka Bence-Jonesa często interpretuje się jako badanie markera nowotworowego. Przyczyną takiej interpretacji jest fakt, że występuje ono u 2/3 pacjentów chorych na szpiczaka mnogiego. Nazwa białka Bence-Jonesa pochodzi od angielskiego lekarza i chemika Henrego Bence-Jonesa, który opisał je po raz pierwszy w 1847 roku.

Czytaj dalej Białko Bence-Jonesa

Karboksyhemoglobina – pochodna hemoglobiny

Karboksyhemoglobina (HbCO) to połączenie hemoglobiny (Hb) z tlenkiem węgla II (CO), potocznie nazywanym czadem. Powinowactwo hemoglobiny do tlenku węgla II oraz szybkość reakcji jest około 200 razy większe niż do tlenu. Z tego powodu dość często dochodzi do zatruć, a nawet zgonów, ponieważ tlenek węgla blokuje przyłączanie tlenu do hemoglobiny. Nawet przy niewielkim stężeniu tlenku węgla II w powietrzu (już od 0,16%) większość hemoglobiny jest przekształcana w karboksyhemoglobinę, w efekcie czego transport tlenu do komórek ciała jest mocno ograniczony.

Czytaj dalej Karboksyhemoglobina – pochodna hemoglobiny

Alfa amylaza – trawienie cukrów

Struktura molekularna alfa amylazy
Struktura molekularna alfa amylazy – enzym proteinowy hydrolizujący wielocukry

Alfa amylaza to enzym, którego działanie polega na hydrolizie wielocukrów należących do grupy α-glukenów (amylozy, amylopektyny) do maltoz. W momencie, gdy alfa-amylaza zbliża się do rozgałęzienia cząsteczki cukrowca powstają dekstryny graniczne, które rozkładają wiązania α-1,4-glikozydowe, co kończy proces hydrolizy. Alfa amylaza jest aktywna w stosunku do wiązań α-1,4-glikozydowych, natomiast nie jest aktywna w stosunku do wiązań α-1,6-glikozydowych.

Czytaj dalej Alfa amylaza – trawienie cukrów